Chór im. Św. Cecylii działa od początku powstania parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, swe imię przyjął w 2012 roku. Od 2001 roku jego dyrygentem jest organista parafii – pan Robert Więch.

Chór mieszany liczy obecnie 40 osób. W jego skład wchodzą w większości wierni z naszej parafii, amatorzy, przedstawiciele różnych zawodów, którzy pragną swoim śpiewem służyć Bogu i ludziom. W repertuarze chóru znajdują się utwory polskie i łacińskie, liturgiczne, klasyczne, patriotyczne, przede wszystkim w układzie czterogłosowym. Chór uczestniczy w niedzielnych Mszach Świętych o godz. 10.00 oraz w większości uroczystości i świąt kościelnych w całym roku liturgicznym.

Ponadto chór reprezentuje parafię na zewnątrz, biorąc udział w przeglądach chórów, organizując koncerty.

W latach 1929-1971 organistą w naszej parafii był p. Władysław Bienias. Rolę dyrygenta pełnił p. Andrzej Wojakowski. W latach 1971-2001 obowiązki organisty oraz chórmistrza pełnił p. Stefan Przybyła. Od 2001 r. organistą i dyrygentem chóru jest p. Robert Więch.