RUCH  RODZIN NAZARETAŃSKICH

 


Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym, katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności.

Ruch Rodzin Nazaretańskich  zainicjował w roku 1985  ks. Tadeusz Dajczer   (1931-2009). Wtedy to, wraz z ks. Andrzejem Buczelem  (1951 - 1994) i grupą osób świeckich utworzył  w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek Ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, a obecnie istnieje także w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach.

Pomimo międzynarodowego charakteru Ruch funkcjonuje w oparciu o strukturę diecezjalną, podkreślając więź z Kościołem lokalnym. W diecezjach kierują nim księża moderatorzy mianowani przez biskupów diecezjalnych. Członkowie Ruchu spotykają się we wspólnotach parafialnych, bądź specjalistycznych, np. dziecięcych, gimnazjalnych, młodzieżowych, studenckich, młodych małżeństw, grupach zawodowych (lekarzy, prawników, nauczycieli, artystów, polityków, niepełnosprawnych). Wspólnotami kierują świeccy animatorzy, ściśle współpracujący w zakresie spraw duchowych z kapłanami.

W naszej diecezji formacją  Ruchu moderuje ks. Andrzej Kopczyński, nominowany jeszcze przez poprzedniego ordynariusza ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia, w ścisłej łączności z obecnym Pasterzem ks. abpem Henrykiem Hoserem.

Asystentem krajowym RRN jest ks. Paweł Gwiazda, a naszym biskupem opiekunem

-  Delegat Episkopatu Polski ? ks. bp Andrzej Siemieniewski.

Duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich czerpie swoją inspirację z Ewangelii, realizowanej za wzorem Chrystusa w sposób radykalny w życiu, postawie, wyborach.

Cechują ją:

chrystocentryzm, wyrażający się w dążeniu do pełnej komunii z Chrystusem Odkupicielem, która oznacza kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa,

ideał Nazaretu, realizowany przez naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie, pokorze i uniżeniu,

eucharystyczność, wyrażająca się częstym (w miarę możliwości - codziennym) uczestnictwie we Mszy św. oraz stałej łączności z darem Eucharystii,

umiłowanie środków ubogich, takich jak m.in. wyrzeczenie, zaparcie się siebie, modlitwa, jako doskonałej pomocy w drodze do Boga,

maryjność, wyrażająca się w postawie zawierzenia Matce Bożej jako Matce Kościoła,

eklezjalność - członkowie RRN, patrząc w świetle wiary, widzą w hierarchii Kościoła partykularnego szczególny kanał łaski, z którego rodzi się relacja synowskiej miłości i posłuszeństwa wobec biskupów.

W Wołominie wspólnota Ruchu zawiązała się w roku 1992, a od roku 2004 cotygodniowe spotkania odbywają się przy naszej parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Spotkanie grupy parafialnej wyrasta z modlitwy uczestników o otwarcie na światło

i działanie Ducha Świętego. Tę prośbę do Boga zanosimy w łączności z Maryją naszą Matką.

W formie swobodnych, osobistych wypowiedzi dzielimy się swoim doświadczeniem wiary. Inspiracją są materiały formacyjne naszego Ruchu, oparte o teksty Pisma Świętego i nauczanie Kościoła. Świadectwa Bożego działania w codziennym życiu pomagają każdemu

i każdej z nas budować swoją wiarę oraz stanowią zachętę do osobistego zawierzenia się Bożej Opatrzności.

Oprócz takich spotkań do całości formacji należą również między innymi:

- głoszone przez księży z Ruchu konferencje na cotygodniowych spotkaniach

diecezjalnych w Warszawie,

- rekolekcje adwentowe i wielkopostne,

- pielgrzymki (w tym - raz w roku Międzynarodowa Pielgrzymka Ruchu na Jasną Górę),

- wyjazdowe rekolekcje letnie i zimowe,

- indywidualna praca nad rozwojem życia wewnętrznego (dążenie do komunii z Bogiem

w codziennym życiu).

Od dwóch lat, dzięki życzliwości ks. proboszcza Sylwestra Sienkiewicza, proponujemy wszystkim parafianom udział w adoracjach Najświętszego Sakramentu, podczas których modlimy się tekstami przygotowywanymi przez uczestników naszej wspólnoty. Takie, trwające godzinę, adoracje odbywają się w środy, raz w miesiącu, po Mszy Świętej wieczornej. W miarę potrzeb i możliwości staramy się być otwarci i włączać aktywnie również w inne przedsięwzięcia i wydarzenia w życiu parafii  /np. przygotowanie drogi krzyżowej w okresie wielkopostnym/. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w naszych pielgrzymkach i rekolekcjach  /w roku 2010 byliśmy na letnich rekolekcjach w Małym Cichym w Tatrach oraz w Jastarni nad morzem, a zimą w czasie ferii w Czarnej Górze/.

Do naszej wspólnoty zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Spotkania odbywają się co tydzień ?
w poniedziałki o godz. 19, w salce przy kaplicy.

Animatorami są:  Tomasz Kosko, 
Maria Rączka  i  Elżbieta Myśliwiec.

<< Spis grup parafialnych>>