Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 w nowym domu parafialnym. Spotkania są otwarte dla wszystkich, którzy pragną przez wspólną modlitwę i słuchanie Słowa Bożego poznawać Jezusa i otwierać się na Dary Ducha Świętego, bez którego przecież nic dobrego w naszym życiu się nie wydarzy.


W każdy TRZECI czwartek miesiąca, o godzinie 19:00 zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie !


Opiekunem w naszej parafii jest ks. Marcin Dominiczak

 

Duch Święty...

Niezwykła Osoba Trójcy Świętej. Mimo, że nikt Go nie widział, wszyscy wierzący doświadczają Jego niezwykłej Mocy. Jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Bożą wolą. Bez Jego pomocy nikt nie jest wstanie spotkać Jezusa, a tym bardziej ogłosić Go Panem swojego życia. W XX wieku powołał do istnienia Grupy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, w których w wyjątkowy sposób daje poznać swoją Miłość i prowadzi wierzących do uwielbienia Jezusa i przyjęcia Jego miłości, która objawia się w zwyczajnym podejmowaniu codziennych obowiązków w jedności z naszym jedynym Zbawicielem. W ramach Grup Odnowy Diecezji Warszawsko - Praskiej staramy się iść drogą, którą prowadzi nas Duch Święty i coraz bardziej otwierać serca na to wszystko, czego pragnie nam udzielić.

Naszym celem jest:

1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu, zwanym w różnych częściach świata "chrztem w Duchu Świętym" lub "wylaniem Ducha Świętego", lub "odnowieniem w Duchu Świętym". Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.

3. Popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi (charyzmatami), nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej - w Kościele. Te dary, zwyczajne i nadzwyczajne, ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i duchowieństwa. Ich poprawne rozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu ich misji.

4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego (...) Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła, głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.

5. Pielęgnowanie stałego wzrastania w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Ze Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

 

{vsig}grupy/odnowa{/vsig}

<< Spis grup parafialnych>>