"Ministrare" z łaciny oznacza „służyć”, zatem ministrant to ten, kto ma służyć, a więc pomagać kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw. Służymy zawsze samemu Jezusowi, przychodzącemu do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego służba ministrancka to zaszczyt, szczególne zobowiązanie i radość.

Zbiórki ministrantów odbywają się w każdą I sobotę miesiąca o 17.00 w domu parafialnym, a po zbiórce uczestniczymy we Mszy Świętej o 18.00.

Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby rozpocząć służbę przy ołtarzu Pańskim.

Opiekun: x. Michał Barszczewski

Prezes: Tomasz Wiśniewski
Wiceprezes: Michał Broch
Ceremoniarz: Antoni Grzechnik
Wiceceremoniarz: Krzysztof Procajło

 

 

<< Spis grup parafialnych>>