1. Miejsce zawarcia małżeństwa.

Zwyczajnym miejscem zawierania małżeństwa jest albo parafia zamieszkania narzeczonej albo parafia zamieszkania narzeczonego.

2. Rezerwacja terminu.

Termin ślubu należy zarezerwować w kancelarii parafialnej, najlepiej z dużym wyprzedzeniem.

3. Kurs Przedmałżeński.

Należy zaplanować i wziąć udział w Kursie Przedmałżeńskim prowadzonym przez parafię rzymskokatolicką, który obejmuje 10 spotkań, dzień skupienia, rozmowę duszpasterską i trwa około dwóch i pół miesiąca.

Informacje o kursie organizowanym w naszej parafii znajdują się tutaj: Kurs przedmałżeński 2022/2023

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski nie są uznawane zaświadczenia ze szkół średnich wystawione przez katechetę oraz zaświadczenia kursów odbytych online lub zdalnie.

4. Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego.

Równolegle z Kursem Przedmałżeńskim albo bezpośrednio po zakończeniu kursu należy zaplanować i wziąć udział w trzech spotkaniach w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

Jeśli ślub odbywa się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej (diecezja miejsca naszej parafii) narzeczeni zobowiązani są do wzięcia udziału w spotkaniach w Parafialnym Ośrodku Formacji Rodziny działającym przy jednej z parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej.

5. Dokumenty do małżeństwa.

1) Zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa z USC potrzebne do tzw. ślubu konkordatowego z USC. Ten dokument jest ważny do ślubu przez sześć miesięcy i ostatni dzień ważności tego dokumentu (podany na odwrocie) musi wykraczać poza datę ślubu.

2) Odpis Aktu Chrztu do Sakramentu Małżeństwa (jeśli Chrzest był udzielany w innej parafii). Ten dokument jest ważny do ślubu przez sześć miesięcy i ostatni dzień jego ważności musi wykraczać poza datę ślubu.

3) Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego (lub że ten kurs trwa).

4) Zaświadczenie o ukończeniu nauk z Poradni Życia Rodzinnego działającej przy parafii w naszej diecezji (lub oświadczenie, że te nauki trwają);

5) Dowody osobiste.

6) Świadectwa katechizacji (ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii).

7) Ewentualnie inne

6. Rozmowa w kancelarii z księdzem i protokół przedmałżeński.

Narzeczeni kompletują dokumenty podane powyżej i razem, jednocześnie przychodzą do kancelarii parafialnej (w parafii ślubu) w celu przeprowadzeniu rozmowy z księdzem i spisaniu z niej protokołu. Rozmowa i spisanie protokołu zajmuje około godziny.

Jeżeli narzeczeni nie mogą wspólnie dotrzeć do kancelarii w godzinach jej otwarcia (np. zw względu na wykonywaną pracę), wtedy jedno z nich przychodzi do kancelarii z kompletem dokumentów wskazanych powyżej i po ich okazaniu księdzu, prosi o umówienie spotkania poza godzinami pracy kancelarii, w czasie dogodnym dla obu stron.

Najważniejsze dokumentu potrzebne do Sakramentu Małżeństwa (punkty 1) i 2) powyżej) mają organiczną ważność (sześć miesięcy od daty wydania).

Najlepszym czasem do skompletowania dokumentów i przyjścia do kancelarii na rozmowę i protokół przedślubny jest pięć do czterech miesięcy przed datą ślubu. Nie należy zostawiać skompletowania dokumentów i rozmowy z protokołem w kancelarii na ostatni miesiąc przed ślubem. W przypadku braku czasu na zrealizowanie procedur formalno-prawnych związanych ze ślubem, sam ślub nie będzie mógł odbyć się we wcześniej wskazanym terminie.

6. Zapowiedzi.

Dopiero po przeprowadzeniu rozmowy z narzeczonymi i spisaniu protokołu przedślubnego ksiądz sporządza na piśmie prośby o wygłoszenie zapowiedzi w odpowiednich parafiach (parafii). Prośby te narzeczeni zawożą do kancelarii odpowiedniej parafii i odbierają stosowne zaświadczenie po wygłoszeniu zapowiedzi. Zapowiedzi wygłaszane są przez dwie niedziele zgodnie ze zwyczajem miejscowym w parafii.

7. Spowiedzi przedślubne.

Narzeczeni dwa razy przystępują do spowiedzi przedślubnych (pierwszy raz po zgłoszeniu zapowiedzi i drugi raz w ostatnich dniach przed ślubem). Na początku spowiedzi należy zaznaczyć że jest to pierwsza (lub druga) spowiedź przedślubna, a po spowiedzi poprosić o podpis. (Jeżeli narzeczeni mieszkają ze sobą przed ślubem idą tylko do jednej spowiedzi przedślubnej w dniu ślubu).

Poważnym błędem i zaniedbaniem moralnym, które należy ująć w sakramentalnym wyznaniu grzechów, jest odkładanie pierwszej spowiedź przedślubnej, tak że obie spowiedzi są bardzo zbliżone do siebie w czasie.

8. W tygodniu przed ślubem.

Narzeczeni ponownie przychodzą do kancelarii w tygodniu przed ślubem. Następuje spisanie aktu małżeństwa. Trzeba wtedy posiadać:

1) Dane świadków (nazwisko, imiona, wiek, dokładny adres zamieszkania).

2) Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

3) Potwierdzenie uczestnictwa w spowiedziach (spowiedzi) przedślubnej.

4) Ewentualnie inne

9. Dzień ślubu.

Narzeczeni i świadkowie z dowodami osobistymi przychodzą do zakrystii na 15 minut przed rozpoczęciem Mszy ślubnej, aby podpisać dokumenty kościelne i cywilne, ewentualnie dopełnić ostatnie formalności.

10. Urząd Stanu Cywilnego.

W ciągu kolejnych pięciu dni parafia ślubu powiadamia USC o zawartym małżeństwie, które wtedy uzyskuje skutki cywilno-prawne. Wysyła także zawiadomienie o zawartym małżeństwie do parafii chrztu narzeczonych, aby dokonać adnotacji w aktach chrztu.

WAŻNE KWESTIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI CEREMONII ŚLUBNEJ

1. Narzeczeni mogą uzgodnić z księdzem czytania podczas liturgii sakramentu (ewentualnie inne rzeczy dotyczące przebiegu liturgii).

2. W sprawie dekoracji ślubnych należy skontaktować się z siostrą zakrystianką. Do dekoracji kościoła nie można użyć dodatkowych świec i płatków kwiatów. Nie można też zagradzać przejść i ławek w kościele.

3. W sprawie oprawy muzycznej należy skontaktować się z parafialnym organistą. Jeśli narzeczeni chcą zaangażować dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z księdzem w kancelarii oraz z organistą.

4. Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.

5. Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. Warto postarać się o fotografów posiadających uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydawane przez instytucje kościelne.

Kurs przedmałżeński 2022/2023