Ponieważ parafia jest administratorem Cmentarza w Wołominie niezależnie od tego czy pogrzeb odbywa się w naszej czy innej parafii do pochowania zamarłego na naszym cmentarzu potrzebne są niżej wymienione dokumenty.

Dokumenty:

  • karta zgonu od lekarza, podbita przez Urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego
  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach (pisemnie lub ustnie)
  • jeżeli osoba zmarła nie była z naszej Parafii a pogrzeb z Mszą Św. ma odbyć się u nas, konieczne jest pozwolenie pisemne z Parafii, na terenie której mieszkała osoba zmarła
  • jeżeli ktoś posiada grób na naszym cmentarzu to proszony jest o przyniesienie aktu dzierżawy grobu